Sol·licita el teu Passe Anual aquí!

El “Passe Anual” és vàlid durant Un any a partir de la data d’activació.
La passada li donarà accés a parc tantes vegades i durant el temps que vulguis durant els nostres horaris d’obertura que trobes AQUÍ.
A l’completar el formulari a continuació i la confirmació de pagament, rebrà un correu electrònic d’activació i en la pròxima visita a parc podrà recollir el seu(s) targeta(s).
La informació sobre com pagar es proporciona quan s’aprova el formulari.
Ha de mostrar identificació apropiada en cada visita per validar la propietat de la passada anual.